Website foto 26 09 2018

 

Mijn naam is Ellen Hofsté, ik ben GZ-Haptotherapeut. Een belangrijk deel van mijn leven heb ik gewerkt aan het zoeken naar mijzelf. Ik was een  sensitief kind waardoor ik op jonge leeftijd al heb geleerd om mijn "innerlijke compas" af te stemmen op het gemoed van anderen. Het is dan ook mijn kwaliteit en tevens mijn passie geworden om vanuit mijn professie mensen te begeleiden in de verbinding tussen ons voelen en ons denken. 

 


Ik ben geboren in 1963 te Enschede. In 1985 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut en na vijftien jaar gewerkt te hebben als fysiotherapeut in loondienst  vond ik mijn passie in de haptonomie waarna ik me zelfstandig heb gevestigd binnen een gezondheidscentrum.  De aandacht  voor de verbinding met je eigen gevoelsleven en dit in relatie met anderen wekte mijn interesse. Er werd bij mij innerlijk iets geraakt, wat mij de inspiratie gaf om bij anderen iets in positieve zin in beweging te kunnen brengen.


Na het volgen van de twee-jarige basisopleiding in de haptonomie ben ik me meer bewust geworden van mezelf. Dit gaf de jaren erna in mijn werk als fysiotherapeut op haptonomische basis een meerwaarde omdat ik present kon zijn binnen mijn eigen vakgebied. Dit betekende voor mij niet alleen uitreiken naar anderen maar er vooralsnog eerst voor mezelf zijn. Mijn eigen proces was in gang gezet :

             "om het boek van een ander te lezen moet je eerst je eigen boek lezen" 

Daarna heb ik de vijf-jarige opleiding tot GZ-Haptotherapeut gevolgd. Het vervolgen van  mijn eigen proces heeft het daarbij voor mij mogelijk gemaakt om mensen te kunnen begeleiden vanuit presentie, transparantie en prudentie.  Mijn praktijk is gevestigd binnen het Gezondheids Centrum Overdinkel aan de Hoofdstraat 184. In mijn visie zijn lichaam, bewustzijn en gevoelsleven onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mijn werkwijze is dan ook holistisch, als mens wordt je in totaliteit benaderd en verandering op het ene gebied werkt door in het andere gebied. Anders voelen beïnvloed in positieve zin je denken en handelen. Het gevoelscontact heb ik zelf van huis uit niet meegekregen, mijn ontwikkeling hierin heeft me een completer mens gemaakt. Binnen mijn werk draag ik dit vanuit mezelf over op anderen. 

 

 

 

 

Opleidingstraject:


- Academie voor Haptonomie, Doorn:

  Basisopleiding voor Haptonomie (2002) 
  Deskundigheidsbevordering Haptische oefeningen (2002)
  Deskundigheidsbevordering Grenzen (2003) 

  Opleiding in de Haptotherapie (gecertificeerd 2012)                                                                                                

  Opleiding in de haptotherapie (gediplomeerd 2014)

 

 

- Supervisie Traject Haptotherapie, Enschede (2004-2006)

- Supervisie Traject Psychologie (2009-2011)

 

- Dutch University College:

  DSM IV/V in de praktijk (2016)

 

- Twentse Academie voor Fysiotherapie:

  Opleiding voor Fysiotherapie (1987)

 

- Saxion Hogeschool Enschede:

  Cursus Fysiotherapie bij knieklachten (2004)

  

- PsychFysio opleidingen, Utrecht:

  Gezondheidspsychologie (2010)

  ACT bij chronische pijn (2014)


Nederlands Paramedisch Instituut:

  Cursus Ontspanning (2003)

 

- Dr G.J. van Hoytema Stichting:

  Cursus Voet, Enkel & Achillespees (2004)

  Cursus De rol van technologie in de pijn revalidatie (2005)

  Cursus Multidisciplinaire revalidatie bij MS (2006)

  Cursus het gat in het brein (2006)

  Cursus De ziekte van Parkinson (2008)

 

Hanna Marquardt:

  Voetzoolreflextherapie (1987)

 

Fysio Tape:

  Medical Taping Concept (2009)                     

  

 

 

 

 

 

 

 

De gegevens die je aan Haptotherapie Praktijk Ellen Hofsté ter beschikking stelt worden volgens het Privacybeleid van Haptotherapie Praktijk Ellen Hofsté verwerkt.

Webdesign: Ben Meijer
Copyright © 2024 Haptotherapie Ellen Hofste
Fotografie: Anja Veurink