Website foto 26 09 2018Haptonomie betekent letterlijk: Wetenschap van de tast.


Hapsis = tast, gevoel
Nomos = wetten, leer


De maatschappij doet een groot appèl op ons denken, er worden veel eisen en verwachtingen aan ons gesteld. Hierdoor kunnen we het contact met onszelf verliezen. Verschillende levensomstandigheden en/of gebeurtenissen kunnen hier tevens aan bijdragen. Mensen die het contact met zichzelf verliezen denken en piekeren veel.

 Door haptonomie leer je de "taal van het lichaam" opnieuw kennen en je wordt bekend gemaakt met de fenomenen van de tast.


Vanuit de oertast, ofwel ons primaire brein, kunnen we de andere fenomenen van de tast begrijpen.
We kunnen ons openen en ergens naartoe bewegen voor wat voor ons goed voelt, en we kunnen ons sluiten en ergens vanaf bewegen voor wat voor ons niet goed voelt. Als we trouw zijn aan deze eigen, unieke innerlijke beweging leven we vanuit het contact met onszelf.

 We kunnen ons dan ook bewust worden van de wijze hoe we bijvoorbeeld omgaan met grenzen en ruimte. Ons oorspronkelijke voelend en tastend vermogen wordt op die manier aangesproken vanwaaruit we ons kunnen ontplooien. In plaats van in ons hoofd te "zitten" kunnen we ons lijf dan weer gaan bewonen.


De haptonomische mensvisie gaat ervan uit dat de mens het beste functioneert vanuit het contact met zijn gevoelsleven. Op die manier kunnen we meer balans vinden tussen ons voelen, denken en handelen.


Haptotherapie is een vorm van begeleiding die hiertoe uitnodigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gegevens die je aan Haptotherapie Praktijk Ellen Hofsté ter beschikking stelt worden volgens het Privacybeleid van Haptotherapie Praktijk Ellen Hofsté verwerkt.

Webdesign: Ben Meijer
Copyright © 2024 Haptotherapie Ellen Hofste
Fotografie: Anja Veurink