Website foto 26 09 2018

Logo GZ

Blog 1: Haptonomie / Haptonomische Basis / Haptotherapeut /Haptonoom

 

 

 

  

In mijn werk als haptotherapeut kom ik regelmatig tot de ontdekking dat er onvoldoende helderheid bestaat betreffende de begrippen haptonomie, haptonomische basis, haptotherapeut en haptonoom. 

De begrippen worden ook niet altijd in de juiste context gebruikt waardoor dit aanleiding kan geven tot verwarring. Vooral voor cliënten die zoekende zijn naar een interventie voor hun eigen specifieke hulpvraag is transparantie hierin mijns inziens van belang. Ook voor huisartsen is dit van essentieel belang, enerzijds omdat cliënten op hen een beroep kunnen doen voor informatie op dit gebied, anderzijds kunnen huisartsen zelf gerichter verwijzen als hierin duidelijkheid wordt gegeven.

 

 

 HAPTONOMIE

 

Haptonomie is de wetenschap van de tast, als er wordt gezegd “ ga maar haptonomie doen” of “ik doe haptonomie” dan is het niet helder wat er wordt bedoeld. Vooral binnen mijn werk als haptotherapeut vind ik het belangrijk om hier helderheid in te geven omdat mensen als ze het woord haptonomie horen vallen dit al gauw als “ een beetje vaag “ ervaren.

 

 

 

HAPTONOMISCHE BASIS (ik)

 

De basisopleiding binnen de haptonomie richt zich op mensen die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg, onderwijs, coaching, pedagogiek en het welzijn. Het toepassen van de haptonomische vaardigheden binnen het eigen beroep is uitsluitend mogelijk als je eerst je eigen lichaam leert kennen. In deze opleiding kun je ervaren hoe je zelf contact maakt en wat er met jou gebeurd in het contact met anderen. Het lichaam is je eigen instrument. Wat je je daarin eigen kunt maken neem je mee binnen je eigen vakgebied. Vanuit transparantie wordt dit benoemd als bijvoorbeeld fysiotherapie op haptonomische basis. In het contact met cliënten kun je anders omgaan met je eigen grenzen en het innemen van je eigen ruimte. Contact met de ander begint namelijk met contact met jezelf. Je eigen fundament vergroot de kwaliteit van het contact binnen je eigen beroep.

 

 

HAPTOTHERAPIE (ik en de ander)

 

De therapeutische toepassing van de haptonomie is de haptotherapie. Dit is een op zichzelf staand erkend beroep. Een haptotherapeut gebruikt zijn eigen lichaam als instrument om samen met jou, stil te staan bij wat jou lichaam te vertellen heeft. Hij brengt zichzelf in binnen het affectief contact. Er kan dan een gevoelsmatige wisselwerking ontstaan in de ontmoeting.
Als je hoe, en op welke manier dan ook, vast loopt in je leven en je wilt onderzoeken wat er met jou gebeurd in het contact met anderen kan haptotherapie voor jou de juiste interventie zijn. Verschillende behandelindicaties kunnen daar een aanleiding toe geven zoals aangegeven staat onder het kopje informatie op mijn website : www.haptotherapie-ellenhofste.nl

 

 

HAPTONOOM

 

Haptonoom is geen erkende en beschermde titel, soms worden haptotherapeuten of werkenden op haptonomische basis met haptonoom aangesproken omdat deze titel tevens een zelfstandig beroep impliceert te zijn. Als die titel gebruikt wordt is het altijd goed om door te vragen wat er precies bedoeld wordt.

 

 

TOT SLOT

 

Mijns inziens is het altijd belangrijk om je door een erkende hulpverlener te laten begeleiden. Daarnaast is het belangrijk dat je voor jou eigen specifieke hulpvraag de juiste interventie kiest en de juiste hulpverlener die bij jou past.

De gegevens die je aan Haptotherapie Praktijk Ellen Hofsté ter beschikking stelt worden volgens het Privacybeleid van Haptotherapie Praktijk Ellen Hofsté verwerkt.